Przez długi czas banki mogły pozwolić sobie na swobodne interpretowanie prawa oraz przedstawianie swoich produktów w jak najkorzystniejszym – nie zawsze zgodnym z prawdą – świetle. Dzięki temu ich zyski rosły, co jednak odbijało się na portfelach klientów.

UOKiK przedstawił zarzuty około 20 bankom w Polsce

Na początku sierpnia Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta nałożył ponad 1,7 mln zł kary na Getin Noble Bank za wprowadzanie klientów w błąd poprzez niezgodne z prawem reklamy promujące jeden ze swoich produktów. Wiele wskazuje na to, że o postępowaniu UOKiK wobec banków dopiero zacznie być głośno, a grzywna nałożona na Getin Noble to dopiero początek walki Urzędu z nieuczciwymi praktykami tych instytucji finansowych. Lista banków znajdujących się na cenzurowanym z miesiąca na miesiąc rośnie. W lutym i marcu UOKiK przedstawił zarzuty:

  • BGŻ BNP Baribas;
  • BZ WBK;
  • Bankowi Millenium.

Minęło raptem kilka-kilkanaście tygodni, a już w maju do grona wspomnianej trójki dołączyły kolejne finansowe firmy w postaci:

  • Deutsche Bank;
  • Raiffeisen Bank Polska;
  • Getin Noble Bank.

To jednak nie koniec wyliczeń, bo od 2015 roku UOKiK z różnych przyczyn wszczął postępowanie przeciw około 20 bankom, co najlepiej pokazuje skalę nadużyć tych instytucji. Zarzuty Urzędu względem wspomnianej trójki dotyczą trudnych do określenia zasad związanych z ustalaniem kursów przy kredytach walutowych. Cała sprawa komentowana jest m.in. przez serwis money.pl, który przytacza wypowiedź prezesa UOKiK Marka Niechciała: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawdza klauzule zawarte we wzorcach aneksów do umów kredytów i pożyczek hipotecznych wyrażonych w walutach obcych. Działania zostały podjęte po sygnałach otrzymanych od konsumentów.

Sprawdzamy zasady ustalania kursów w 10 bankach

Wątpliwości kontrolerów związane są z przyjętym przez te banki sposobem precyzowania wielkości kursów zagranicznych walut. Według UOKiK banki zbyt swobodnie podchodzą do tego aspektu, interpretując przelicznik względem swoich upodobań. Na potwierdzenie tych słów w komunikacie Urzędu możemy przeczytać, że Deutsche Bank ustala go na podstawie „średniego kursu z rynku walutowego (forex)”, Reiffeisen natomiast w oparciu o „kursy średnie międzynarodowe” oraz o płatny „serwis Reuters” – ten sposób wykorzystywał również Getin Noble Bank.

To jednak nie koniec nieuczciwych praktyk banków wprowadzających klientów w błąd. Instytucje te same opracowują tabele, do których odsyłani są kredytobiorcy. Sęk w tym, że nigdzie nie można znaleźć informacji dotyczących tego, kiedy są one sporządzanie oraz publikowane. Tym samym konsumenci nie mają możliwości określenia kursu, po którym przeliczona zostanie rata kredytu.

Wspomniane działania banków pozwalają im żerować na niewiedzy konsumentów. Nieuczciwe praktyki mogą się jednak spotkać ze stosowną karą, która może wynieść 10 proc. obrotu instytucji. Wiele wskazuje na to, że do Getin Noble, który już poniósł konsekwencje swoich czynów, wkrótce dołączą kolejne banki.