Wraz z początkiem października prawo do przejścia na emeryturę uzyska dodatkowo ponad 330 tys. osób. Łącznie wnioski będzie mogło złożyć ponad 550 tys. seniorów. Nic dziwnego, że ZUS z wyprzedzeniem zaczął planować swoją pracę. Wiele wskazuje na to, że program doradców emerytalnych okazał się strzałem w dziesiątkę.

Pracownicy ZUS doradzają seniorom

Przez miesiąc trwania pilotażowego programu prowadzonego przez ZUS, w ramach którego seniorzy mogli skorzystać z usług doradców emerytalnych, z takiej sposobności skorzystało 6,5 tys. osób. Program, który ruszył 4 maja w placówce ZUS w Zabrzu a także II oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie został – jak twierdzi prezes instytucji prof. Gertruda Uścińska – bardzo dobrze przyjęty przez społeczeństwo.

Pilotażowy program Zakładu Ubezpieczeń Społecznych spełnił swoją rolę. Dodatkowo raptem kilka tygodni później we wszystkich placówkach instytucji w kraju, pracę rozpoczęło niemal 600 takich doradców. Tak duża mobilizacja w ZUS spowodowana jest reformą emerytalną, zgodnie z którą wraz z początkiem października kobiety będą mogły rozpocząć pobieranie tego świadczenia w wieku 60 lat, a mężczyźni w wieku 65 lat. Tym samym, zgodnie z kalkulacjami tej instytucji, liczba wniosków emerytalnych może się zwiększyć o nawet 330 tys. Sprawia to, że 1 października prawo do pobierania świadczenia uzyska 550 tys. osób. Działalność doradców ma pomóc seniorom w ocenie swojej sytuacji oraz podjęciu decyzji związanej z przejściem na emeryturę. Należy pamiętać, że choć reforma obniża wiek emerytalny, to daje ona również możliwość późniejszego zakończenia aktywności zawodowej – to od samych zainteresowanych zależy, czy rozpoczną pobieranie świadczenia wraz z osiągnięciem wieku do tego uprawniającego, czy zdecydują się na dalszą pracę.

Na czym polega praca doradców?

Zadaniem doradców jest przekazywanie zainteresowanym niezbędnych informacji związanych z uzyskaniem emerytury, m.in. zasadach jej wyliczania oraz prognozowania jej wielkości na podstawie danych z konta emerytalnego ZUS w zależności od momentu, w którym senior zdecydowałby się zakończyć swoją zawodową aktywność.

O ile sama reforma jest różnie oceniana, o tyle z opinią sternika ZUS o konieczności wprowadzenia programu doradców emerytalnych oraz jego entuzjastycznym przyjęciu przez przyszłych seniorów trudno polemizować. W pierwszym tygodniu pracy, w całym kraju z usług doradców skorzystało ponad 59 tys. osób. Oznacza to, że przez 5 dni roboczego tygodnia każda osoba piastująca tę funkcję pomogła niemal 100 osobom.

Program ZUS ważny jest również dla samego Zakładu. Jak wspominała prof. Uścińska każda placówka instytucji, wie jakiej liczby wniosków może się spodziewać, dzięki czemu łatwiej zorganizować zadania i wykorzystać możliwości pracowników, tak by możliwe było rozpatrzenie wszystkich przyjętych wniosków oraz wydanie decyzji związanych z wypłatą świadczeń.

Reforma emerytalna budzi skrajne emocje. Dla wielu to populistyczna zagrywka rządu, ale sami seniorzy podkreślają, że była ona potrzebna. Niezależnie od tego z jakimi opiniami się ona spotyka, ZUS nie zamierzał czekać na oblężenie swoich placówek, które rozpocznie się 1 października. Z odpowiednim wyprzedzeniem podał przyszłym emerytom pomocną rękę, tak by sami mogli podjąć decyzję czy już teraz chcą zakończyć swoją aktywność zawodową.