Niezmiennie od jedenastu lat, 19. sierpnia obchodzimy Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej. Święto to zostało ustanowione 11. grudnia 2008 przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych. Ma ono na celu upamiętnienie tragicznego zamachu bombowego na placówkę ONZ w Bagdadzie w 2003 roku, podczas którego zginęło 22 pracowników organizacji pomocowych, w tym Komisarz ONZ ds. Praw Człowieka Sérgio Vieira de Mello.

W tym dniu szczególny nacisk kładzie się na szerzenie wiedzy i zwiększenie świadomości odnośnie działań humanitarnych, podkreślenie znaczenia niesionej pomocy, docenienie działań prowadzonych przez pracowników humanitarnych, a przede wszystkim upamiętnienie tych, którzy zginęli pomagając potrzebującym. 

Właśnie 19. sierpnia na całym świecie organizowane są liczne akcje, pokazy i warsztaty, których głównym tematem jest oczywiście działalność humanitarna. 

Pomoc humanitarna – statystyki 

Według statystyk, każdego roku pomocy humanitarnej potrzebuje blisko 300 mln osób zamieszkujących tereny objęte wojną i konfliktami zbrojnymi.  

Jednak nie tylko oni zdani są na wsparcie z zewnątrz. Kryzys finansowy, katastrofy naturalne, czy zmiany klimatyczne, a co się z tym wiąże utrudniony dostęp do wody pitnej i pożywienia, to tylko kropla w morzu przyczyn, przez które cierpią ludzie na całym świecie. 

Niestety, liczba głodujących stale rośnie. Obecnie jest ich prawie miliard, a dwa razy więcej osób cierpi na niedożywienie.  

Pogarszająca się sytuacja polityczno ekonomiczna w wielu zakątkach świata, oznacza konieczność niesienia pomocy ludziom tam żyjących. Na czym dokładnie ta pomoc polega? 

Czym jest pomoc humanitarna? 

Pomocą humanitarną określamy wszystkie działania mające na celu niesienie wsparcia, ratowanie życia lub łagodzenie cierpienia powstałego w wyniku katastrof naturalnych albo działalności człowieka. Szczególnie w sytuacji, kiedy władza nie chce lub nie może takiej pomocy udzielić. 

Istotne jest, aby działania były prowadzone w poszanowaniu godności, kultury i zwyczajów osób poszkodowanych. Niezbędne jest również zachowanie bezstronności i neutralności, co oznacza niesienie pomocy każdemu, bez względu na jego pochodzenie, wyznanie, czy poglądy polityczne. 

Przykłady pomocy humanitarnej 

Do zadań organizacji pomocowych należą m.in.:

– zapewnienie mieszkańcom terenów objętych suszą dostępu do wody, poprzez budowanie studni i infrastruktury wodnej

– pomoc rzeczowa i finansowa osobom zamieszkującym tereny objęte wojną lub kryzysem 

– zapewnienie pomocy medycznej osobom poszkodowanym w klęskach żywiołowych i konfliktach zbrojnych

– działania mające na celu niwelowanie skutków katastrof

– organizowanie zbiórek publicznych 

– prowadzenie działalności edukacyjnej 

Nawet, jeżeli osobiście nie jesteśmy w stanie pomóc potrzebującym, możemy wesprzeć finansowo liczne organizacje humanitarne działające na całym świecie. 

Chcesz wspomóc potrzebujących, jednak obawiasz się o płynność domowego budżetu? Niepotrzebnie. Dodatkowy zastrzyk gotówki zapewni krótkoterminowa pożyczka SOLVEN. 

W SOLVEN możesz otrzymać pożyczkę do 8000 zł z Rzeczywistą Roczną Stopą Oprocentowania równą 1972,17%. Jeżeli z pewnych względów nie uda Ci się zwrócić gotówki w ustalonym czasie, możesz wnioskować o przedłużenie terminu spłaty nawet o 30 dni. Wszystkie koszty znajdziesz w umowie, nie musisz się zatem obawiać żadnych ukrytych opłat. Przy minimum formalności bez konieczności wychodzenia z domu!

szybka-pozyczka-online-zloz-wniosek-SOLVEN-blogOrganizacje pomocowe 

Zwiększająca się liczba potrzebujących rodzi potrzebę powstawania kolejnych organizacji niosących pomoc humanitarną. 

Wsparcie dla osób potrzebujących niosą zarówno organy ONZ, organizacje rządowe jak też pozarządowe oraz Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża. 

Pomoc humanitarna – ONZ

Udzielaniem pomocy osobom potrzebującym z ramienia Organizacji Narodów Zjednoczonych zajmują się m.in. Światowy Program Żywnościowy, Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF), Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), czy Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM).

Pomoc humanitarna – organizacje rządowe 

Podmioty te prowadzą działania humanitarne w imieniu poszczególnych państw. Należą do nich m.in. Polska pomoc, United States Agency for International Development, czy Canadian International Development Agency. 

Pomoc humanitarna – sektor pozarządowy

W jego skład wchodzą zarówno międzynarodowe, jak również regionalne podmioty. Niosą pomoc humanitarną na określonym obszarze, często współpracując z organizacjami rządowymi oraz agendami ONZ. Wśród nich znajdują się m.in. Polska Akcja Humanitarna, Lekarze bez Granic, Oxfam oraz Korpusy pokoju. 

Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża

Jest to podmiot niezależny i neutralny, niosący pomoc ofiarom konfliktów zbrojnych. Choć nie należy do organizacji rządowych, ściśle współpracuje z rządami wielu krajów. 

W jego struktury wchodzą m.in. Polski Czerwony Krzyż, Syryjsko Arabski Czerwony Półksiężyc, Indyjski Czerwony Półksiężyc oraz Szwajcarski Czerwony Krzyż.

W jaki sposób można wesprzeć organizacje pomocowe? 

Większość organizacji pomocowych boryka się nie tylko z brakiem środków finansowych, ale również deficytem rąk do pracy. Zatem każdy, kto zechce nieść pomoc ludziom dotkniętym katastrofami i konfliktami zbrojnymi, może zgłosić się jako wolontariusz.  

Jak zostać wolontariuszem? 

ONZ, czy Polska Akcja Humanitarna regularnie poszukują osób chętnych wesprzeć ich działalność. Aby móc zostać wolontariuszem należy spełnić kilka podstawowych wymagań. W przypadku ONZ jest to ukończony 25. rok życia, dyplom wyższej uczelni, znajomość co najmniej jednego języka obcego używanego w UNV, a także posiadanie pewnych cech charakteru tj. silna motywacja, mocna psychika oraz umiejętność pracy w trudnych warunkach. 

Nieznajomość języków obcych nie przekreśla szans na zostanie wolontariuszem. Aby przyswoić język obcy, warto rozważyć zapisanie się na kurs językowy. Informacje o tym, co zrobić, aby nauka była jak najbardziej efektywna zamieściliśmy tutaj.  

W jaki sposób można zostać wolontariuszem? Wystarczy na stronie wybranej przez siebie organizacji wypełnić formularz zgłoszeniowy i czekać na odpowiedź. 

Rąk do pracy szukają również działająca m.in. na terenie Syrii, Senegalu, Kenii, Libanu, czy Indii Polska Misja Medyczna, a także Fundacja Kultury Świata szerząca edukację m.in. w Kambodży i Tanzanii.  

Jeżeli nie mamy możliwości wyjechania na misję, możemy wesprzeć organizacje pomocowe finansowo. 

Możliwości jest wiele. Począwszy od znalezienia interesującej nas organizacji na portalach wspierających zbiórki charytatywne, na wytypowaniu podmiotu wspieranego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych kończąc. 

Pamiętajmy jednak, że oprócz pieniędzy możemy przekazywać również artykuły żywnościowe (niepsujące się), a także ubrania, czy przedmioty codziennego użytku. 

Podsumowanie 

Na świecie żyją miliony ludzi dotkniętych rozmaitymi tragediami, począwszy od klęsk żywiołowych, na konfliktach zbrojnych kończąc. Każdy z nas ma możliwość wsparcia tych najbardziej potrzebujących, pamiętając o tym, że liczy się nawet najmniejsza pomoc. 

Niezależnie od tego, czy chcemy nieść pomoc finansową, rzeczową, czy zdecydujemy się na pracę wolontariusza, wszystkie nasze działania od strony finansowej zabezpieczy krótkoterminowa pożyczka SOLVEN. Krótkoterminowa pożyczka SOLVEN to nawet 8000 zł przy Rzeczywistej Rocznej Stopie Oprocentowania 1972,17 %. Udzielenie pożyczki uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej Klienta. 

szybka-pozyczka-online-zloz-wniosek-SOLVEN-blog