HENRY to określenie dotyczące osób, które z jednej strony zarabiają dość dobre pieniądze, z drugiej jednak mogą potrzebować dodatkowych środków  finansowych. To grupa, która nie odmawia sobie przyjemności, jeśli te wpisują się w ich interpretacje „szczęśliwego życia”. Tym samym stają się pokaźną grupą klientów korzystających z usług finansowych.

Kim są HENRYkowie?

HENRYKowie to nowa, nieznana, a raczej należałoby powiedzieć, że niewyodrębniona grupa społeczna, charakteryzująca się generowaniem sporych dochodów, które zdarza się jednak, że wymagają podreperowania. Oddaje to zresztą sam skrót, oznaczający High Earner Not Rich Yet. HENRYKowie to najczęściej osoby między 26., a 45. rokiem życia. Większość z nich zamieszkuje w dużych miastach i posiada wyższe wykształcenie. Są ludźmi ciekawymi świata, cenią nowinki technologiczne, uważając, że są aspektem ułatwiającym życie. To grupa, dla której istotny jest status materialny i społeczny. Tym samym pieniądze są dla nich ważnym czynnikiem, umożliwiającym szczęśliwe życie. Co kryję się pod „szczęśliwym życiem”? To możliwość zaspokajania różnych potrzeb, które dla innych grup społecznych mogą wydawać się swego rodzaju „zachciankami”, np. abonament sportowy, prywatna opieka medyczna, kursy i szkolenia finansowane z własnej kieszeni.

Jakie ma to przełożenie na branżę finansową?

„Szczęśliwe życie” HENRYKów jest jednak kosztowne. Choć przedstawiciele tej grupy potrafią odkładać pieniądze na realizację często długofalowych celów, to nie stronią od zaciągania zobowiązań finansowych, które – jak wynika z raportu GFK – posiada 44% z nich. Co więcej, niemal identyczna liczba (45%) uważa pieniądze za niezbędny składnik „szczęśliwego życia”. To między innymi ten aspekt sprawia, że HENRYKowie nie boją się korzystać z usług instytucji finansowych. Mimo iż na pierwszy rzut oka przedstawiciele tej grupy wydają się być podatni na zabiegi marketingowej, to są wymagającymi klientami. Oczekują obsługi na wysokim poziomie, a same zabiegi promocyjne związane z produktem muszą być spójne z jego realnym stanem rzeczy. Tylko wówczas możliwe jest pozyskanie lojalnych klientów, jakimi są HENRYKowie.  Ze względu na ich podejście do życia – cenią wygodę, są zafascynowani technologią i ciekawi świata – upodobali sobie zwłaszcza chwilówki, dzięki którym mogą sfinansować swoje potrzeby.

Szybki proces zaciągnięcia zobowiązania, fakt, że do jego finalizacji wystarczy urządzenie mobilne z dostępem do Internetu, brak zbędnych dokumentów – wszystkie te cechy charakterystyczne dla pożyczki są w oczach HENRYKów ogromnym atutem. Instytucje pozabankowe muszą doskonalić swoją ofertę jeśli chcą utrzymać zainteresowanie przedstawicieli tej grupy społecznej. Lepsza oferta jest z kolei korzystna dla wszystkich pożyczkobiorców – niezależnie od tego na co wydane zostaną pieniądze.

Nieznani dotąd HENRYKowie są grupą żyjącą równolegle do pokolenia Y i Z. Wygodny tryb życia, docenianie roli technologii oraz ciągłe doskonalenie swoich umiejętności i chęć poznawania świata sprawia, że mimo generowania całkiem wysokich dochodów, często decydują się oni na zaciągnięcie chwilówek. Szybki proces jej zaciągania sprawia, że pożyczki są dla nich atrakcyjną formą finansowania swoich potrzeb.