KRD to najstarsza polska instytucja zajmująca się gromadzeniem i udostępnianiem informacji związanych z sytuacją finansową potencjalnych klientów i kontrahentów. Jaki jest sposób dostarczania danych do rejestru i kto może do niego trafić?

Co to jest KRD?

Krajowy Rejestr Długów został założony w sierpniu 2003 roku. To pierwsze polskie biuro informacji gospodarczej oraz jedno z podstawowych narzędzi, umożliwiających sprawdzenie sytuacji finansowej oraz zobowiązań potencjalnego klienta. Podstawą prawną, umożliwiającą działalność KRD jest Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Instytucja ta gromadzi oraz udostępnia (na wniosek określonego podmiotu) dane związane z zadłużeniem firm jednoosobowych, małych i średnich przedsiębiorstw, dużych korporacji. Instytucje te są zarówno dostarczycielami, jak i biorcami informacji zawartych w bazach KRD. Od 14 czerwca 2010 roku, dane do Krajowego Rejestru Długów przekazywać mogą również gminy, osoby fizyczne oraz wtórni wierzyciele, czyli tacy, którzy odkupili dług od wierzyciela pierwotnego.

Jaki jest sposób funkcjonowania tej instytucji?

Choć możliwość dodania informacji do bazy danych KRD mają wszyscy przedsiębiorcy z każdego sektora gospodarki (i jak już wspomniano nie tylko oni), to aby móc to robić, niezbędne jest wykupienie abonamentu. Zabieg ten zapewnia firmie – lub innemu podmiotowi – możliwość korzystania z raportów KRD, które okazują się przydatne przy weryfikacji zdolności finansowej potencjalnego klienta czy kontrahenta. To bardzo ważny aspekt, który ma znaczenie również prewencyjne. Jeśli dany przedsiębiorca został w jakiś sposób oszukany i nie może odzyskać środków od wierzyciela, to wpisując dłużnika do KRD, ostrzega inne podmioty. Instytucja ta, pozwala również na bieżąco monitorować sytuację firm i informuje swoich klientów, gdy któryś z obserwowanych podmiotów zacznie mieć problemy z uregulowaniem swoich zobowiązań lub gdy zacznie je spłacać. Jednocześnie KRD współpracuje z firmą windykacyjną, która w imieniu partnerów tej instytucji nie tylko wzywa dłużnika do spłaty, ale również pomaga odzyskać pieniądze na koszt dłużnika.

Kto może trafić do baz KRD?

Mimo iż Krajowy Rejestr Dłużników ma gromadzić i udostępniać dane związane z sytuacją finansową, to nie każdy podmiot posiadający jakieś niespłacone zobowiązanie, zostanie umieszczony w bazach tej instytucji. Niewielkie opóźnienie w spłacie lub jego mała kwota, nie jest równoznaczna z tym, że znajdziemy swoje nazwisko pośród dłużników. Do KRD trafiają osoby fizyczne, których dług wynosi 200 zł oraz firmy, ze zobowiązaniem wynoszącym minimum 500 zł, dopiero wówczas gdy opóźnienie w uregulowaniu długu wyniesie 90 dni. Po pierwszych 60 dniach wierzyciel jest zobowiązany wysłać dłużnikowi listowne wezwanie do spłaty zobowiązania oraz poinformować go o zamiarach wpisania jego danych do KRD. Jeżeli mimo udzielenia takiej informacji, zadłużenie nie zostanie spłacone w terminie 30 dni, to dopiero wtedy może nastąpić wpis do Krajowego Rejestru Dłużników. Co więcej, uregulowanie płatności w terminie 14 dni sprawi, że dłużnik zostanie wykreślony z rejestru.

KRD to jedno z podstawowych narzędzi ułatwiających weryfikację finansową potencjalnych partnerów biznesowych i klientów. Należy jednak pamiętać, że do korzystania z raportów Rejestru niezbędne jest wykupienie abonamentu. Warto jednak tego dokonać i tym samym zminimalizować ryzyko powierzenia środków niewypłacalnym podmiotom.