Potężna baza danych jaką jest BIK, umożliwia instytucjom finansowym weryfikację możliwości płatniczych potencjalnych klientów. Czym dokładnie jednak jest BIK i w jaki sposób działa?

Czym jest BIK?

BIK, czyli Biuro Informacji Kredytowej jest największym w Polsce zbiorem informacji kredytowej i gospodarczej. W swojej bazie skupia dane dotyczące 135 mln rachunków, należących do 23 mln klientów indywidualnych, a także wiadomości związane z historią kredytową ponad 785,5 firm i innych podmiotów. Z tej liczby aż przeszło 590 tys. instytucji posiada czynne zobowiązania kredytowe. Grupa BIK powstała w 1997 roku z inicjatywy banków oraz Związku Banków Polskich. Podstawą prawną, umożliwiającą jej założenie był art. 105, ust. 4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Prawie Bankowym. Reasumując BIK jest głównym źródłem wiedzy na temat sposobu realizacji zobowiązań finansowych i kredytowych prze podmioty gospodarcze i osoby prywatne. W skład Grupy BIK wchodzą Biuro Informacji Kredytowej S.A. i Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., który z kolei gromadzi i udostępnia informacje o przedterminowym zadłużaniu podmiotów, oferując jednocześnie narzędzia umożliwiające weryfikację wiarygodności płatniczej klienta lub kontrahenta.

Jak działa BIK?

W BIK mogą znaleźć się dane dotyczące jakiejkolwiek osoby lub podmiotu, która miała jakiekolwiek zobowiązanie względem instytucji finansowych – niezależnie czy mowa o bankach, czy firmach pozabankowych. Co ważne, Grupa gromadzi zarówno pozytywne, jak i negatywne dane. W bazie Biura Informacji Kredytowej znajdzie się zatem zarówno osoba, która zaciągnęła chwilówkę na poczet bieżących wydatków, jak i ta, która skorzystała z kredytu hipotecznego, spłacanego przez kolejne 30 lat. Dzięki temu instytucje udzielające finansowego wsparcia dysponują rzetelnymi informacjami dotyczącymi możliwości płatniczych potencjalnych pożyczkobiorców.

Pożyczko- i kredytobiorcom regularnie spłacającym swoje zobowiązania przypisywane są pozytywne adnotacje, dzięki czemu budują oni pozytywną historię kredytową. Oczywiście zależność ta działa w dwie strony. Podmioty mające trudności z regulowaniem długu muszą liczyć się z negatywnymi ocenami, które mają ostrzec potencjalnych pożyczkodawców.

Czy możemy nie zgodzić się na gromadzenie danych?

Z punktu widzenia konsumenta istotną sprawą jest fakt, iż aby dane były przetwarzane, musi on wyrazić na to zgodę. Zazwyczaj jednak jest ona podpisywana podczas zaciągania jakieś formy zobowiązania. Tym samym, klient, który chce zaciągnąć kredyt, musi zostać wpisany do rejestru BIK. Oczywiście klient ma prawo do wycofania owego upoważnienia. Wówczas Biuro Informacji Kredytowej jest zobowiązane do usunięcia wszystkich danych takiej osoby. Od każdej reguły są jednak wyjątki, tak i w tym wypadku BIK nie pozbędzie się informacji związanych z historią kredytową osoby, której:

  • Opóźnienie w spłacie zadłużenia przekroczyło 60 dni
  • Minęło przynajmniej 30 dni od czasu jej poinformowania o opóźnieniu spłaty oraz o prawie do przetwarzania jego negatywnej historii

W takiej sytuacji, BIK będzie przechowywał dane dłużnika przez 5 lat od momentu ostatecznego uregulowania zobowiązania. Takie sytuacje zdarzają się jednak rzadko. W 2013 roku aż 90% informacji zawartych w bazie danych tej instytucji opatrzone były pozytywnym komentarzem.