Maj bieżącego roku był łaskawy dla banków, jeśli weźmiemy pod uwagę wartość udzielonych przez te instytucje kredytów i porównamy go do analogicznego okresu poprzedniego roku. Każdy z jego rodzajów – konsumpcyjny, mieszkaniowy, karty i limity kredytowe – pozwolił bankom zwiększyć wpływy do swoich kas. Nie jest to jednak równoznaczne z tym, że wzrosła również ilość udzielanych kredytów.

Kredyty konsumpcyjne

W maju 2017 r. banki udzieliły 605,3 tys. kredytów konsumpcyjnych, co stanowiło spadek w ujęciu rocznym o 1,2 proc. Niewielki spadek nie odbił się jednak negatywnie na samej ich wartości, a nawet wręcz przeciwnie. W porównaniu do maja 2016 roku, kwota tych zobowiązań była większa o 5,1% i wyniosła 6,78 mld zł. Sytuacja przedstawia się podobnie jeśli za punkt wyjścia uczyni się cały bieżący rok. W jego pierwszych pięciu miesiącach zaciągnięto 2,8 mln kredytów konsumpcyjnych, których wartość wynosiła 31,7 mln zł. Porównując to do analogicznego okresu poprzedniego roku, stanowi to odpowiednio spadek o 3,5 proc. oraz wzrost o 2,5 proc. Z danych opublikowanych przez BIK można zaobserwować, że udzielono o 15,7 proc. więcej kredytów na sumy przekraczające 100 tys. zł oraz o 3% więcej na kwoty w przedziale 50-100 tys. zł.

Hipoteka

W dalszym ciągu trwa hossa na rynku nieruchomości, co korzystnie przekłada się na sytuację banków, które w maju br. udzieliły 18,2 tys. kredytów hipotecznych, których wartość wyniosła 4,1 mld zł. Był to wzrost w ujęciu liczbowym o 10,2 proc. oraz o 19,5 proc. w wartościowym w porównaniu do maja 2016 roku. Średnia kwota zaciągana przez kredytobiorców również wzrosła – w tym wypadku o 8,5 proc. – i wyniosła 225,8 tys. Z kolei w całym dotychczasowym roku banki z tytułu kredytów mieszkaniowych wzbogaciły się o 19,5 mld zł na co złożyło się niemal 89,5 tys. udzielonych zobowiązań. W ujęciu rocznym wartość tego rodzaju kredytu wzrosła o 11,5 proc., a ich liczba o 5,4 proc.

BIK przedstawia dane o sprzedaży kredytów w maju

Karty i limity kredytowe

O ile w przypadku kredytów mieszkaniowych, niezależnie czy mówimy o całym bieżącym roku, czy tylko o analizowanym maju, widać ciągłą tendencję wzrostową, o tyle w innym formach zobowiązań nie jest to już tak oczywiste. Potwierdzeniem tego są nie tylko wspomniane już kredyty konsumpcyjne, ale również karty i limity kredytowe. W przypadku kart, zarówno w maju, jak i całym bieżącym roku banki zanotowały spadek ilościowy ich wydawania o odpowiednio 8,6 proc. i 6 proc. Tym samym w pierwszych pięciu miesiącach banki wydały 415 tys. kart. W maju z kolei takich działań było niemal 82 tys. Uwzględniając jednak wartość takich transakcji, to kwoty opiewające na sumy 433 mln w maju oraz 2,2 mld zł w pierwszych pięciu miesiącach roku stanowią wzrost o 2 proc. oraz 3,5 proc. w odniesieniu do analogicznego okresu 2016 roku.

Z kolei w przypadku limitów kredytowych to w piątym miesiącu bieżącego roku przyznano ich 49 tys., a ich łączna kwota wyniosła 222 mln zł. Oznacza to wzrost zarówno pod względem liczbowym – o 2,9 proc. – oraz wartościowym, w tym wypadku aż o 11 proc. Patrząc na ten aspekt przez pryzmat całego dotychczasowego roku, to banki udzieliły 236 tys. limitów kredytowych, czyli o 3,8 proc. mniej niż w pierwszych pięciu miesiącach poprzedniego roku. Ich wartość z kolei ukształtowała się na poziomie 1 mld zł, raptem 0,1 proc. mniej niż przed rokiem.

Mimo iż w maju, jak i pierwszych pięciu miesiącach 2017 roku, banki odnotowały głównie spadki w ilości udzielanych kredytów – wyjątkiem są tu kredyty mieszkaniowe – to nie przełożyło się to negatywnie na sumę udzielonych zobowiązań. Wręcz przeciwnie – do bankowych skarbców wpłynęło więcej pieniędzy niż przed rokiem.