1,7 mln zł kary dla Getin Noble Bank

1,7 mln zł kary dla Getin Noble Bank

257

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na Getin Noble Bank karę ponad 1,7 mln zł za trudne do zinterpretowania reklamy informujące o jednym z jego produktów, którym był kredyt konsolidacyjny. Decyzja nie jest prawomocna.

Co musi znaleźć się w reklamie kredytu?

W każdej reklamie kredytu konsumenckiego muszą znaleźć się informacje dotyczące stopy oprocentowania, RRSO, czasu umowy, całkowitej wartości kredytu oraz kwoty zapłaty i wysokości rat. Jednocześnie powinny być one łatwe do przeczytania i zrozumienia. Tymczasem wiele banków stosuje w reklamach różne zagrywki, które mają pozwolić ominąć przepisy ustaw: o kredycie konsumenckim i ochronie konkurencji i konsumentów. Takie banki pod lupę wziął UOKiK, który ukarał Getin Noble Bank, ale na cenzurowanym – z różnych powodów – wciąż znajdują się również inne wielkie firmy działające w Polsce, m.in. BZ WBK, Bank Millenium, Deutsche Bank, Raiffeisen Bank Polska i BGŻ Paribas.

Jak Getin Noble Bank obchodził przepisy?

UOKiK w swoim postępowaniu przeciw Getin Noble Bank doszedł do wniosku, że prowadzona od kwietnia do grudnia 2015 roku kampania promująca kredyt konsolidacyjny „5 proc. niższa rata”, naruszał zbiorowe interesy konsumenta. Według instytucji tej ulotki napisane były zbyt małym drukiem, a poważne uchybienia zaobserwowano również w spotach telewizyjnych, w których czas wyświetlania niezbędnych informacji był nie tylko zbyt krótki by można było je zrozumieć, ale również czcionka, którą zostały one przedstawione była niewystarczającej wielkości. UOKiK sprawdził również, czy reklamy banku pozwalały konsumentom porównać jego oferty z konkurencją. Obowiązujące przepisy obligują instytucje finansowe do przedstawienia na konkretnych przykładach warunków swojego produktu – na których ma zostać zawartych minimum 2/3 umów – oraz tego, który jest oferowany przez inne banki. Również w tym wypadku kontrola wykazała nieprawidłowości. Wprawdzie Getin Noble przedstawiał dwa przykłady, ale zawierały one różne produkty. W pierwszym wypadku był to kredyt konsolidacyjny z ubezpieczeniem, w drugim z kolei bez. Bank wprowadzał klientów w błąd, gdyż usługa z ubezpieczeniem jest droższa, tym samym konsumenci mogli odnieść wrażenie, że propozycja Getin Noble jest dla nich korzystniejsza.

1,7 mln kary to nie wszystko

Poza karą 1,7 mln zł, bank musi również uiścić rekompensaty dla swoich klientów. Getin zaprzestał już nieuczciwej konkurencji, a także zobowiązał się, że obniży oprocentowanie kredytu o 0,5 proc. lub zwróci klientom – którzy podpisali umowy trakcie trwania kampanii telewizyjnej lub w ciągu 14 dni od jej zakończenia – pobrane odsetki. Warto dodać, że bank jest również zobligowany do przedstawienia, w terminie 4 miesięcy, prezesowi UOKiK sprawozdania z wykonania tych obowiązków.

Nieuczciwe praktyki Getin Noble Bank pozwoliły instytucji pozyskać nowych klientów, mimo iż oferta wcale nie była najatrakcyjniejszą na rynku. Choć dla tej instytucji sprawa wygląda na zakończoną, to wiele wskazuje na to, że już wkrótce UOKiK może ukarać również inne wielkie banki.